Voortraject Stadsbrug De Oversteek

 
2002: Raadsbesluit bouw nieuwe stadsbrug
 
2004-2006: Milieuonderzoeken
 
2005: Tracébesluit
 
Tot Heden: Aankoop benodigde grond en bedrijven
 
2006-2011: Bestemmingsplanprocedure
 
2009: Aanbestedingsprocedure
 
2010-2011: Natuurcompensatie