Reconstructie Energieweg

Geplaatst 8 nov. 2011 09:29 door Jasper Breurkens   [ 8 nov. 2011 09:43 bijgewerkt ]
De reconstructie van de Energieweg, die dient als toegangsweg voor de nieuwe Stadsbrug De Oversteek in Nijmegen, start komend voorjaar. De Gemeente Nijmegen heeft het project gegund aan aannemer Heijmans voor een bedrag van ruim € 9miljoen. De wegwerkzaamheden zullen in maart 2012 gaan starten en zullen eind 2012 afgerond zijn.

De Energieweg zal tussen het Industrieplein en de Neerbosscheweg (A73) aangepast worden. De Energieweg zal geen mogelijkheden meer bieden om tussentijds over te steken en ook zullen de stoplichten in de nieuwe situatie niet meer van dienst zijn. Daarvoor in de plaats worden er rotondes aangelegd, waarmee men de doorstroming wil bevorderen. De rotondes worden geplaatst ter hoogte van de Neerbosscheweg (bij de ANAC), de Dr. de Blécourtstraat en de Ambachtsweg. De bestaande rotonde van het Industrieplein zal worden aangepast. 

De weg krijgt geluidsarm asfalt en waar nodig geluidsschermen. Langs de Energieweg komt een vrijliggend fietspad in twee richtingen, met aan de zijde van de Neerbosscheweg een nieuwe fietstunnel. Langs de gehele Energieweg worden nieuwe bomen geplaatst en ondergronds wordt gedeeltelijk de riolering vervangen en bovengronds nieuwe straatverlichting.

Met de oplevering van de nieuwe Stadsbrug De Oversteek, die Nijmegen-West verbindt met Nijmegen-Noord, staat gepland voor eind 2013. Met de nieuwe Stadsbrug De Oversteek zal het verkeer beter verspreid worden over de stad Nijmegen, wat ook de doorstroming zal bevorderen. Aan de zuidzijde (Nijmegen-West) zal de Stadsbrug De Oversteek straks aansluiten op de vernieuwde Energieweg. In Nijmegen-Noord zal in de nieuwe situatie de nog aan te leggen Graaf Alardsingel de verbinding maken met de Prins Mauritssingel (A325).