Reconstructie Energieweg

Geplaatst 28 sep. 2011 04:56 door Jasper Breurkens
Aannemer Heijmans heeft voor € 9,4 miljoen het werk gegund gekregen van de Gemeente Nijmegen, voor wat betreft de reconstructie van de Energieweg. De Energieweg in Nijmegen is de toegangsweg naar Stadsbrug De Oversteek vanuit het zuidelijke gedeelte van de uiteindelijke brug. Op dit moment is Heijmans bezig met het ontwerp. Volgens planning zal de Energieweg eind 2012 helemaal af moeten zijn.

De nieuwe Stadsbrug De Oversteek is op dit moment volop in aanbouw. Als toegangsweg voor de nieuwe brug moet de Energieweg vanaf het Industrieplein tot en met de aansluiting op de Neerbosscheweg (A73) worden aangepast. Om te zorgen voor een goede doorstroming in de nieuwe situatie wordt de middenberm van de gehele Energieweg gesloten en komen er rotondes ter hoogte van de Neerbosscheweg, de Dr. de Blécourtstraat en de Ambachtsweg. De bestaande rotonde Industrieplein wordt aangepast. 

De weg krijgt geluidsarm asfalt en waar nodig geluidschermen. Ook komen er aan weerskanten bomen. Langs de Energieweg komt een vrijliggend fietspad in twee richtingen met aan de zijde van de Neerbosscheweg een nieuwe fietstunnel. Bij de reconstructie wordt bovendien de riolering gedeeltelijk vervangen, komen er nieuwe verkeerslichten en nieuwe straatverlichting.


Voorafgaand aan de werkzaamheden vindt nog een informatiebijeenkomst plaats.