Planning Stadsbrug De Oversteek

 
Voorjaar 2010: Bouwrijp maken Mercuriuspark
 
Eind 2010: Aanleg bouwweg (Graaf Alardsingel)
 
April 2011: Start bouw brug
 
Eind 2012: Aanleg Graaf Alardsingel
 
2012-2013: Herinrichting Energieweg + aanleg verlengde Energieweg
 
Zaterdag 23 november 2013: Oplevering Stadsbrug De Oversteek